Zvezni Zakon Št -FZ o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslovNepremičnin, ki so predmet registracije državne v skladu s tem Zveznim Zakonom so zemljiščih, podzemnih, ločijo vodovod in druge enote, ki se nahaja na kopnem in neločljivo povezani z njim, kot so zgradb, konstrukcij, nastanitev in prostorov, gozdovi in trajnih nasadov, condominiums, podjetij in premoženja kompleksov. Ta Zvezni Zakon je sestavljen iz šestih Poglavja sestavljajo trideset-trije članki. Prvo poglavje (umetnost. -), določa splošne določbe.

-)določa, da je Ministrski Odlok Št glede potrjevanja Zvezne Posebni Program (FSC) postopni razvoj sistema državne registracije nepremičnin in njegove transakcije. Ministrski Odlok Št v zvezi s potrditvijo Uredbe o vodenju Skupne države register nepremičnin in njegove transakcije. Nar. Zvezne Registracija Storitev potrjevanje obliki abstraktnega zapisa iz registra nepremičnin, ki potrjuje pravico do zemljišče. Zvezni Zakon Št -FZ o spremembah in dopolnil, da članki, sedmih in osmih Zveznega Zakona o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslov. Zvezni Zakon Št -FZ o spremembah Členov, osemnajst in sedemindvajset Zveznega Zakona Št -FZ o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslov.

Zvezni Zakon Št

-FZ uvajanje sprememb in dopolnil k Zvezni Zakon Št -FZ o registraciji v državi nepremičnin in njegove transakcije. Zvezni Zakon Št -FZ o spremembah in dopolnil, da je člen štiriindvajset Zveznega Zakona o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslov. Zvezni Zakon Št -FZ o spremembi Zemljišč Kodo, Zvezni Zakon Št -FZ o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslov, in o razveljavitvi nekaterih zakonodajnih aktov. Zvezni Zakon Št -FZ o spremembi Zvezni Zakon Št -FZ o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslov. Zvezni Zakon Št -FZ o spremembi Zvezni Zakon Št -FZ o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslov. Zvezni Zakon Št -FZ o spremembi Zvezni Zakon Št -FZ o registraciji v državi nepremičnega premoženja in poslov