Za registracijo zakonske zveze je v Populaciji Informacijski Sistem — Ministrstvo za Zunanje ZadeveRazveze na območju EU po enem Marca, so priznane, kot na primer Finska, pod pogojem, da jih spremlja potrdilo, izdano v skladu z določbami EU

Obvestilo certifikat je mogoče poslati na Lokalni Register Urada ali sprejeti poslanstvo Finskem

Če je to potrebno, listine, je treba prevesti v finski, švedski ali angleškem jeziku. Razveze pred enim Marca in razveze zakonskih zvez, ki so bile odobrene držav zunaj EU, morajo biti potrjene s Pritožbeno Sodišče v Helsinkih