Zvezni Zakon ruske Federacije O privatizaciji v državni lasti in občinske lastnine

Privatizacija v državni lasti in občinskega premoženja, se razume, da je plača nepremičnine, nakup, ker je v lasti ruske Federacije (v nadaljnjem zvezne lastnine), subjekti ruske Federacije, občin, v lasti fizičnih in (ali) pravne osebe. Privatizacija v državni lasti in občinske lastnine temelji na priznavanju enakosti kupcev v državni lasti in občinske lastnine in odprtosti delovanja javnih organov in lokalnih vladnih organov. Državna in občinske lastnine, ki je odtujen v lasti fizičnih in (ali) pravne osebe samo na podlagi plačane (za plačilo ali s pomočjo prenosa v lasti države ali občinski lasti delnice delniških družb, v katerih odobrenega kapitala v