Rusija — plače v Informacijsko Tehnologijo kategorijeOptimizirane plače v kombinaciji z dobro ekipo in organizacijsko kulturo, ki so najbolj dragocenih vidikov, ki vplivajo na zadovoljstvo.

A humor v ekipi je izjemen način, kako se boriti proti stresu in kako napolni z energijo.

Zaposleni, plače ostajajo top merilo, ki vplivajo na delovnem mestu zvestobe

Glede na izplačilno lab international plače portal, ki je spremljati trende na zaposlenega plače na ravni posamezne pozicije dolgoročno, moški prejmejo v povprečju za devet odstotkov več kot žensk v istem položaju. Razlike med spoloma ima večjo vrednost pričevanja, ki v plače analize skozi optiko na istem mestu, ker take plače, v primerjavi temelji na enako delovno obremenitev in približno enake pogoje, kot so izkušnje, izobrazbo in sposobnosti. Zaposleni, ki se srečujejo raznoliko mešanico ljudi, glede na starost, izvor in narodnosti, starševstvo in fizične težave pri njihovem sedanjem delovnem mestu imajo manj predsodkov in so bolj odprti za sprejemanje tistih, ki so drugačni od njih.

Delovnem mestu, izkušnje z raznolikostjo pomaga razčleniti ovire

Tistih, ki doživljajo različnost glede na svoje kolege zaposleni so do dvakrat sprejem in odpiranje glede na pozitivno dojemanje marginalizirane skupine pri delu v primerjavi z delavci, ki nimajo enakih raznolikost na delovnem mestu. To je bil potrjen v vseh devetih držav, ki so sodelovale v mednarodni Plačati lab Raznolikost Študija